Tjänster

Vi tillhandahåller tjänster bl.a. inom:

– Utveckling och underhåll av kvalitetssystem
– Avvikelseutredningar
– CAPA
– CRM (risk management, ICH Q9, FMEA)
– Kvalificering/validering
– Utbildningar (GMP m.m.)
– Ledarskap
– Förberedelser inför inspektioner
– Analytisk kemi (läkemedelsanalys)

Såväl konsultation som utbildning sker företagsnära och i samarbete med vår uppdragsgivare.