Hem

GeMPe bildades 2012 med huvudinriktning för kvalitetsarbete inom läkemedelsbranschen. Utveckling av nya läkemedel, tillverkning av produkter/aktiva substanser (API) måste stödjas av ett strukturerat kvalitetsarbete. Vår affärsidé bygger på kompetent konsultation och/eller företagsnära utbildningar under alla utvecklingsfaser (I-IV).